• Przechowalnia 0
 • Strona głównaRegulamin

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTERSKLEP Z DNIA 2017-01-11

  I Informacje o firmie

  Sklep internetowy CenterSklep24,
  dostępny pod adresem www.centersklep24.pl,
  prowadzony przez firmę:

  CenterSklep24 Rafał Stopa
  ul. Ametystowa 20
  62-081 Baranowo
  tel. 532-611-797
  e-mail: centersklep24@gmail.com
  NIP: 777-290-64-19
  REGON: 300530540

   

  II Przedmiot sprzedaży

  2.1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.centersklep24.pl są fabrycznie nowe. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów po ekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

  2.2 Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym na stronie www.centersklep24.pl są kwotami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu produktu stanowi inaczej.

   

  III Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  3.1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.centersklep24.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

  3.2. Zamówienia złożone do godziny 12:00  realizowane są w dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym lub wyboru przesyłki za pobraniem (w przypadku realizacji zamówień w ciągu 24h).

   

  IV Dostawa

  4.1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.centersklep24.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD.

  4.2. Klient może także odebrać osobiście zamówiony towar tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod adresem ul. Ametystowa 20, 62-081 Baranowo.

  4.3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

         1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

         2. czas dostawy, zależy od wybranego sposobu dostarczenia.

  4.4. Klient powinien sprawdzić paczkę w obecności kuriera. Jeśli zawartością paczki jest tablet lub inne urządzenie elektroniczne z ekranem należy sprzęt uruchomić w obecności kuriera i sprawdzić, czy wyświetlacz nie jest pęknięty, rozlany itp.

  4.5. Jeśli zawartość paczki podczas transportu ulegnie uszkodzeniu bądź Klient stwierdzi jakiekolwiek braki należy natychmiast sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub gdy kurier nie posiada protokołu szkody należy zapisać uwagi na liście przewozowym (na kopii i oryginale, poświadczone przez obie strony - Klienta i pracownika firmy DPD) - wówczas wiążący protokół szkodowy będzie można spisać w przeciągu 7 dni od doręczenia przesyłki.

  4.6. Brak wiążącego protokołu szkody (spisanego przy odbiorze przesyłki, potwierdzonego przez świadka, jakim staje się pracownik firmy kurierskiej DPD) może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacji uszkodzenia/ubytku w transporcie.

  4.7. Każda paczka nadana za pośrednictwem przewoźnika DPD jest ubezpieczona, dlatego aby uzyskać odszkodowanie za nią potrzebny jest poprawnie spisany protokół szkodowy. W przypadku, gdy zawartość paczki owinięta została folią bąbelkową, a paczka została oznaczona naklejkami „ostrożnie szkło”, konieczne jest, aby w protokole szkody znajdowały się informację o wyżej wspomnianych zabezpieczeniach paczki. Klient powinien odebrać od kuriera kopię protokołu szkody.

  4.8. Jeśli protokół szkody zostanie spisany później niż w chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera firmy DPD, cała procedura ubiegania się o odszkodowanie ciąży na Kliencie. W takiej sytuacji firma CenterSklep24 nie wysyła nowego towaru na swój koszt oraz nie zwraca pieniędzy za towar do momentu otrzymania decyzji z firmy kurierskiej DPD.

  4.9. W przypadku braku protokołu szkody, firma CenterSklep24 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu z winy przewoźnika.

   

  V Metody płatności

  5.1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w jeden z poniższych sposobów:

  • Przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy,
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • gotówką - w przypadku odbioru osobistego towaru przez Klienta.

   

  VI Odstąpienie od Umowy sprzedaży

  6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem i wysłanie go listem poleconym na adres sklepu CenterSklep24 podany  w Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres centersklep24@gmail.com.

  6.2. Termin 14-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

  6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na adres:
  CenterSklep24 Rafał Stopa
  ul. Ametystowa 20
  62-081 Baranowo
  Tel. 532 611 797

  6.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Z wracany produkt nie może nosić śladów używania, nie może zostać w jakikolwiek sposób uszkodzony, każdy element musi być kompletny.

  6.5. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.centersklep24.pl  posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

  6.6. CenterSklep24 dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na numer konta bankowego wskazanego w formularzu zwrotu przez Konsumenta.

  6.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  6.8. Paczki wysyłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez sklep internetowy www.centersklep24.pl.

  6.9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

   

  VI Reklamacje Towarów

  7.1.  Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

  7.2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie 532 611 797 lub drogą mailową  centersklep24@gmail.com

  7.3.Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).

  7.4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).

  7.5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  7.6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym CenterSklep24 i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

  7.7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży oraz oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta).